2º ANALISE DAS FONTES PUBLICAS DE ORDES
FONTES FECHA DO ANALISE ESTADO 
FONTE ESTREI  25/06/08  APTA
SANTA EUFEMIA DE LEIRA   25/06/08
 APTA
A COSTA. SANTA CRUZ DE MONTAOS  25/06/08  APTA
O CASAL
 25/06/08  APTA

As fontes que se mostran a continuación resultaron non aptas para o consumo:

FONTES FECHA DO ANALISE ESTADO 
MEITUFE  25/06/08 NON APTA
O BALADO
 25/06/08
NON APTA
FERNANDUCHO  30/06/08 NON APTA
BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE PUBLICA
Lugar da toma: ESTREI
Data da toma: 06/10/2008 Hora da toma: 15:55
Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 07/10/2008
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
24
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,36
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
285
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,54
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
2
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA APTA PARA O CONSUMO

BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE PUBLICA
Lugar da toma: SANTA EUFEMIA DE LEIRA
Data da toma: 06/10/2008 Hora da toma: 10:50
Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 07/10/2008
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
18
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,23
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
169,1
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,52
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
5
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA APTA PARA O CONSUMO

BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE PUBLICA
Lugar da toma: SANTA CRUZ DE MONTAOS, A COSTA
Data da toma: 06/10/2008 Hora da toma: 17:30  Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 07/10/2008
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
21
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,26
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
138,5
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,85
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
6
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA APTA PARA O CONSUMO

BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE PUBLICA
Lugar da toma: O CASAL
Data da toma: 06/10/2008 Hora da toma: 16:00
Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 07/10/2008
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
17
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,37
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
172,9
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,73
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
36
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA APTA PARA O CONSUMO

BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE PUBLICA
Lugar da toma: MEITUFE
Data da toma: 15/09/2008 Hora da toma: 11:30
Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 16/09/2008
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
6
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,41
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
75,5
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,46
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
5
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
2
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO

BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE PUBLICA
Lugar da toma: O BALADO
Data da toma: 06/10/2008 Hora da toma:   Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 07/10/2008
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
18
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,13
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
186,1
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,29
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
200
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
112
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO

BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE PUBLICA
Lugar da toma: FERNANDUCHO
Data da toma: 06/10/2008 Hora da toma: 16:50
Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 07/10/2008
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
12
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,27
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
249
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,57
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
147
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
85
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO
 
< Anterior   Seguinte >