SEGUEMENTO AMBIENTAL
SEGUEMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE SEGUEMENTO AMBIENTAL

O Programa de Seguimentos Ambientais ten como finalidade máis importante o actuar a este nivel para acadar que a poboación do Concello coñeza a riqueza da nosa biodiversidade e o funcionamento da mesma, co gallo de que poidan posteriormente valorala debidamente. Para elo se deseñou unha liña de actividades que porá ás persoas participantes en contacto coa nosa natureza e lles dará claves que permitan entender os procesos naturais fundamentais cos que interactuamos de cotío.


Bloques de Actividades:
  1. Seguimento Caixas-Niño.
  2. Localización e seguimento de especies vulnerables e en perigo.
  3. Talleres de reciclaxe
  4. Calquera outra actividade de seguimento e coñecemento do medio natural.