Escudo Concello de Ordes

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA. APROBACIÓN INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PXOM)

pdf MODELO DE ALEGACIONS PXOM

TRÁMITE INFORMACIÓN PÚBLICA
APROBACIÓN INICIAL  DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PXOM) DO CONCELLO DE ORDES
(art. 85.2 Lei 9/2002, de 30 de decembro)

ACORDO DE APROBACIÓN INICIAL PLENO DO CONCELLO: 16 de marzo de 2016.

Anuncio DOG: Nº 60, de fecha 30/03/2016.

Anuncio La Voz de Galicia: 24/03/2016.

Anuncio El Correo Gallego: 24/03/2016.

Prazo exposición ao público (dous meses): 31/03/2016 a 30/05/2016.

SUSPENSION LICENCIAS APROBACION INICIAL PXOM

DOCUMENTO PXOM

1. Memoria

  1. Documento1_Memoria-AnexoI-IPAI
  2. Documento1_Memoria-AnexoII-Cumprimentacion_IPAI.pdf
  3. Documento1_Memoria-AnexoIII-Fichas consollidacion.pdf
  4. Documento1_Memoria.pdf

2. Estratexia de Actuación e Estudo Economico

  1. Documento2_EAEE.pdf

3. Informe de Sustentabilidade Economica

  1. Documento3_ISE.pdf

4. Planos informacion urbanistica

  1. Or_I-01_Encadre Xeográfico.pdf
  2. Or_I-02_Infraestructura de Comunicación da Comarca.pdf
  3. Or_I-03_Servidumes Aeronauticas.pdf
  4. Or_I-04_Hipsométrico.pdf
  5. Or_I-05_Estructura Xeolóxica.pdf
  6. Or_I-06a_Cuncas Principais.pdf
  7. Or_I-06b_Cuncas Secundarias.pdf
  8. Or_I-06c_Subcuncas Primarias.pdf
  9. Or_I-07_Aproveitamento do Solo non Forestado.pdf
  10. Or_I-08_Clases Agrolóxicas.pdf
  11. Or_I-09_Evolución da Poboación.pdf
  12. Or_I-10_Evolución da Vivenda.pdf
  13. Or_I-11_Espazos Naturais.pdf
  14. Or_I-12_Potencialidades do Solo Rústico.pdf
  15. Or_I-13_Potencial de Zonas Inundables.pdf
  16. Or_I-14_Capacidade de Acollida.pdf
  17. Or_I-15_Intervisibilidade.pdf
  18. Or_I-16_Zonas Afectadas por Incendios.pdf
  19. Or_I-17_Tipos de Solo.pdf
  20. Or_I-18_Clase de Pendentes.pdf
  21. Or_I-19_Rede Xeral de Estradas.pdf
  22. Or_I-20a_Estado Actual Municipal.pdf
  23. Or_I-20b_Estado Actual Municipal.pdf
  24. Or_I-20c_Estado Actual Municipal.pdf
  25. Or_I-20d_Estado Actual Municipal.pdf
  26. Or_I-21_Estado Actual-Ordes.pdf
  27. Or_I-22_Estado Actual-Mesón do Vento.pdf
  28. Or_I-23a_Alturas Existentes-Ordes.pdf
  29. Or_I-23b_Alturas Existentes-Mesón do Vento.pdf
  30. Or_I-30_Rede Eléctrica.pdf
  31. Or_I-31_Rede de Gas.pdf
  32. Or_I-32_Rede de Telecomunicacións Municipal.pdf
  33. Or_I-33_Rede de Telecomunicacións-Ordes.pdf
  34. Or_I-34_Dereitos Mineiros.pdf
  35. Or_I-35a_Planeamento Vixente.pdf
  36. Or_I-35b_Planeamento Vixente.pdf

5. Estudo do Medio Rural

  1. Documento5_EMR.pdf

6. Análise do modelo de asentamento

  1. Or_mod_01.00_Ardemil (San Pedro).pdf
  2. Or_mod_02.00_Barbeiros (Santa Maria).pdf
  3. Or_mod_03.00_Bean (Santa Maria).pdf
  4. Or_mod_04.00_Buscas (San Paio).pdf
  5. Or_mod_05.00_Leira (Santa Maria).pdf
  6. Or_mod_06.00_Lesta (Santo Andre).pdf
  7. Or_mod_07.00_Mercurin (San Clemente).pdf
  8. Or_mod_08.00_Montaos (Santa Cruz).pdf
  9. Or_mod_09.00_Ordes (Santa Maria).pdf
  10. Or_mod_10.00_Parada (Santa Mariña).pdf
  11. Or_mod_11.00_Pereira (Santaia).pdf
  12. Or_mod_12.00_Poulo (San Xulian).pdf
  13. Or_mod_13.00_Vilamaior (Santiago).pdf

7. Avaliación ambiental estratexica

  1. Documento7-AAE-03-ISA.pdf
  2. I3-OR-D07-AAE-02-DR.pdf
  3. I3-OR-D07-AAE-01-DI
   1. DI-Or_AAE-Plano01.pdf    
   2. DI-Or_AAE-Plano02.pdf
   3. DI-OR_Adenda.pdf
   4. Fichas de modelo
    1. DI-OR-03-MOD-AR.pdf
    2. DI-OR-03-MOD-BB.pdf
    3. DI-OR-03-MOD-BE.pdf
    4. DI-OR-03-MOD-BU.pdf
    5. DI-OR-03-MOD-LE.pdf
    6. DI-OR-03-MOD-LT.pdf
    7. DI-OR-03-MOD-ME.pdf
    8. DI-OR-03-MOD-MO.pdf
    9. DI-OR-03-MOD-OR.pdf
    10. DI-OR-03-MOD-PA.pdf
    11. DI-OR-03-MOD-PE.pdf
    12. DI-OR-03-MOD-PO.pdf
    13. DI-OR-03-MOD-VI.pdf
   5. Planos de modelo
    1. Or_Ardemil (San Pedro)01.00.pdf
    2. Or_Barbeiros (Santa María) 02.00.pdf
    3. Or_Beán (Santa María) 03.00.pdf
    4. Or_Buscás (San Paio) 04.00.pdf
    5. Or_Leira (Santa María) 05.00.pdf
    6. Or_Lesta (Santo Andre) 06.00.pdf
    7. Or_Mercurin (San Clemente) 07.00.pdf
    8. Or_Montaos (Santa Cruz) 08.00.pdf
    9. Or_Ordes (Santa Maria) 09.00.pdf
    10. Or_Parada (Santa Mariña) 10.00.pdf
    11. Or_Pereira (Santaia) 11.00.pdf
    12. Or_Poulo (San Xulian) 12.00.pdf
    13. Or_Vilamaior (Santiago) 13.00.pdf
8.    Normativa
  1. Documento8_Normativa.pdf

9.    Planos de ordenación dos nucleos rurais
  1. Or_ord_01.00 Ardemil (San Pedro).pdf
  2. Or_ord_02.00 Barbeiros (Santa Maria).pdf
  3. Or_ord_03.00 Bean (Santa Maria).pdf
  4. Or_ord_04.00 Buscas (San Paio).pdf
  5. Or_ord_05.00 Leira (Santa Maria).pdf
  6. Or_ord_06.00 Lesta (Santo Andre).pdf
  7. Or_ord_07.00 Mercurin (San Clemente).pdf
  8. Or_ord_08.00 Montaos (Santa Cruz).pdf
  9. Or_ord_09.00 Ordes (Santa Maria).pdf
  10. Or_ord_10.00 Parada (Santa Mariña).pdf
  11. Or_ord_11.00 Pereira (Santalla).pdf
  12. Or_ord_12.00 Poulo (San Xulian).pdf
  13. Or_ord_13.00 Vilamaior (Santiago).pdf

10. Planos de clasificacion e ordenacion do TM
  1. Or_C-00A.pdf
  2. Or_C-00B.pdf
  3. Or_C-00C.pdf
  4. Or_C-01.pdf
  5. Or_C-02.pdf
  6. Or_C-03.pdf
  7. Or_C-04.pdf
  8. Or_C-05.pdf
  9. Or_C-06.pdf
  10. Or_C-07.pdf
  11. Or_C-08.pdf
  12. Or_C-09.pdf
  13. Or_C-10.pdf
  14. Or_C-11.pdf
  15. Or_C-12.pdf
  16. Or_C-13.pdf
  17. Or_C-14.pdf
  18. Or_C-15.pdf
  19. Or_C-16.pdf
  20. Or_C-17.pdf
  21. Or_C-18.pdf
  22. Or_C-19.pdf
  23. Or_C-20.pdf
  24. Or_C-21.pdf
  25. Or_C-22.pdf
  26. Or_C-23.pdf
  27. Or_C-24.pdf
  28. Or_C-25.pdf
  29. Or_C-26.pdf
  30. Or_C-27.pdf
  31. Or_C-28.pdf
  32. Or_C-29.pdf
  33. Or_C-30.pdf
  34. Or_C-31.pdf
  35. Or_CU-01.pdf
  36. Or_CU-01-1.pdf
  37. Or_CU-01-2.pdf
  38. Or_CU-01-3.pdf
  39. Or_CU-01-4.pdf
  40. Or_CU-02.pdf
  41. Or_CU-02-1.pdf
  42. Or_CU-02-2.pdf
  43. Or_CU-03.pdf
  44. Or_CU-03-1.pdf
  45. Or_CU-03-2.pdf
  46. Or_CU-03-3.pdf
  47. Or_CU-03-4.pdf
  48. Or_CU-03-5.pdf
  49. Or_CU-03-6.pdf
  50. Or_CU-03-7.pdf
  51. Or_CX-1.pdf
  52. Or_CX-2.pdf
  53. Or_CX-3.pdf
  54. Or_CX-4.pdf
  55. Or_CZ-1.pdf
  56. Or_CZ-2.pdf
  57. Or_SA.pdf
  58. Or_ZA-1.pdf
  59. Or_ZA-2.pdf
  60. Or_ZA-3.pdf
  61. Or_ZA-4.pdf

11.    Catalogo

  1. Documento11_Catalogo.pdf
  2. ARQUEOLOXICO
   1. 1.Or_GA00.pdf
  1. ARQUITECTONICO
   1. Or_AC.pdf
   2. Or_AR.pdf
   3. Or_CH.pdf
   4. Or_CP.pdf
   5. Or_CR.pdf
   6. Or_OC.pdf
 
Seguinte >