TOMA 5. FONTE DA COSTA, SANGRIÑO, MORGADE, SANTA EUFEMIA, ESMORIS E A CHAN
BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: A COSTA, SANTA CRUZ DE MONTAOS
Data da toma: 27/08/2007 Hora da toma: 13:15 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 28/08/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
0 
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,38
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
117,6
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,75 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
73 
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
34 
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: O SANGRIÑO
Data da toma: 27/08/2007 Hora da toma: 13:40 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 28/08/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
0 
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,06
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
92,7 
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,78 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: MORGADE. MESÓN DO VENTO
Data da toma: 27/08/2007 Hora da toma: 11:50 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 28/08/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
0 
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,69
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
89,2 
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,81 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
54 
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
35
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: SANTA EUFEMIA. LEIRA
Data da toma: 27/08/2007 Hora da toma: 12:10 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 28/08/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
0 
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
161 
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,47 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
130 
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
2 
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: ESMORIS
Data da toma: 27/08/2007 Hora da toma: 12:30 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 28/08/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
0 
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
97,2 
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,80 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
2 
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0 
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: A CHAN. SANTA CRUZ DE MONTAOS
Data da toma: 27/08/2007 Hora da toma: 13:10 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 28/08/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
5 
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,17
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
153,5 
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,83 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
300 
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
21 
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO

 * Valores para SINAC (Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo) na reunión celebrada o 23/09/2004 no Ministerio de Sanidade e Consumo polo grupo de traballo sobre os parámetros da parte C do Anexo I do R.D. 140/2003, de 7 de febreiro.

 
< Anterior   Seguinte >