TOMA 6 DO 03/09/07
BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: DEPÓSITO CABECEIRA
Lugar da toma: Saída depósito
Data da toma: 03/09/2007 Hora da toma: 16:15 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 04/09/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
28
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
1,75
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
190,4
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
8,91 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
0
Cloro libre residual (mg/l)
S. Methods 4500Cl G
0,1
0,6
1
5

PARÁMETRO Á SAÍDA DA E.T.A.P./DEPÓSITO 
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Reconto de colonias a 22 ºC (u.f.c./ml)
UNE EN ISO 6222
1
15
100
10000
Clostridium perfringens (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 13401
1
0
0
0
Aluminio (ug/l)
S. Methods 3500AlD
0,01
405
200
1000

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: DEPÓSITO CABECEIRA
Lugar da toma: SAÍDA DEPÓSITO MERELLE
Data da toma: 03/09/2007 Hora da toma: 15:45 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 04/09/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
3 
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,54
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
120,4
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
8,91 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
0
Cloro libre residual (mg/l)
S. Methods 4500Cl G
0,1
1 
1
5

PARÁMETRO Á SAÍDA DA E.T.A.P./DEPÓSITO 
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Reconto de colonias a 22 ºC (u.f.c./ml)
UNE EN ISO 6222
1
3 
100
10000
Clostridium perfringens (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 13401
1
0
0
0
Aluminio (ug/l)
S. Methods 3500AlD
0,01
18 
200
1000

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA APTA PARA O CONSUMO


 * Valores para SINAC (Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo) na reunión celebrada o 23/09/2004 no Ministerio de Sanidade e Consumo polo grupo de traballo sobre os parámetros da parte C do Anexo I do R.D. 140/2003, de 7 de febreiro.

 
< Anterior   Seguinte >