TOMA 7. FONTES DE MORGADE, BALADO(BALADO E O GATO), NOSA Sª BEÁN E POULO(OUTEIRO, MERCEDE E RÚA)
BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: FONTE PÚBLICA MORGADE
Data da toma: 01/10/2007 Hora da toma: 17:10 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 02/10/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
7 
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,18
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
96
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,90 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
78 
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
4 
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: BALADO
Data da toma: 24/09/2007 Hora da toma: 18:25 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 25/09/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
6 
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,23
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
166,3 
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,47 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
39 
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: NOSA SEÑORA. BEÁN
Data da toma: 24/09/2007 Hora da toma: 18:00 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 25/09/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
12 
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,08
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
94,5 
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
6,30 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
245 
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
65
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: OUTEIRO. POULO
Data da toma: 25/09/2007 Hora da toma: 11:30 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 25/09/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
0 
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,28
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
163,5 
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
6,10 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
122 
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: MERCEDE.POULO
Data da toma: 25/09/2007 Hora da toma: 11:00 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 25/09/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
0
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,05
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
183,6 
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,86 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0 
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: RÚA. POULO
Data da toma: 25/09/2007 Hora da toma: 11:15 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 25/09/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
8
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,06
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
134,6 
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,58 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA NON APTA PARA O CONSUMO


BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: FONTE
Lugar da toma: O GATO. BALADO
Data da toma: 24/09/2007 Hora da toma: 18:15 Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 24/09/2007
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
0
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,1
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
108,5 
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
5,86 
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA APTA PARA O CONSUMO

 * Valores para SINAC (Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo) na reunión celebrada o 23/09/2004 no Ministerio de Sanidade e Consumo polo grupo de traballo sobre os parámetros da parte C do Anexo I do R.D. 140/2003, de 7 de febreiro.

 
< Anterior   Seguinte >