CONCELLERIAS
ANAWEB
Dª. Ana María Soneira Liñares
(1º Tenente de Alcalde).
Concelleira delegada de medio rural e medio ambiente.
BEAWEB
Dª Beatriz Martínez Candal
(2º Tenente de Alcalde).
Concelleira delegada de obras e infraestruturas.
LUISWEB
D. Luís Caamaño Fraga
(3º Tenente de Alcalde).
Concelleiro delegado de deportes e mocidade.
JOSE MANUELWEB
D. José Manuel Mira Gómez
(4º Tenente de Alcalde).
Concelleiro delegado de cultura, festas, mantemento e servizos.
MENDEZWEB
D. José Manuel Rodríguez Méndez
(5º Tenente de Alcalde).
Concelleiro delegado de industria, comercio, asociacións, exposición, parques e xardíns.
SUSANAWEB
Dª. Susana García Gómez.
(VOCEIRA)
Concelleira delegada de educación, benestar social e traballo.