TELÉFONOS
Bombeiros
981 69 78 37
Parque de Bombeiros (URXENCIAS)
112
Casa da Cultura
981 68 14 31
Casa do Concello
981 68 00 02 - 981 6801 57
Casa do Concello (FAX)
981 68 22 21
Centro de Saúde
981 68 16 00
URXENCIAS Centro de Saúde 061
Colexio Campomaior
981 68 16 81
Colexio Castelao
981 68 08 42
Colexio Mesón de Vento
981 69 28 03
Correos
981 68 09 63
Cruz Vermella
981 68 10 80
Garda Civil
981 68 00 30
IES Nº 1 981 68 09 22
IES Nº 2 981 68 83 44
Mancomunidade de Ordes
981 68 00 02 / 981 68 01 57
Oficina Comarcal Veterinaria de Agricultura
981 68 10 03
Oficina de Emprego INEM
981 68 00 54
Oficina de Recadación
981 68 18 36
Tanatorio Municipal
981 68 11 85
Piscina Climatizada"Ivan Raña Fuentes"
981 69 75 37
Policía Local
676 975 533
Radio Ordes
981 68 14 83
Residencia de Maiores de Ordes 981 68 27 02
Servicio Municipal de Augas
981 68 06 11
Servicio Municipal de Augas (AVERIAS)
609 560 582
Servicio Contra Incendios (Ordes)
981 68 17 98
Servicio Contra Incendios
085
Servicio Extensión Agraria
981 68 02 27
Taxis
981 68 07 33
Xulgado Primeira Instancia 981 68 00 52 / 981 68 00 53
Rexistro Civil
881 881 294 / Fax: 881 881 296
Leer más...
 
FARMACIAS
farmacia1

DIVINA PAJARO
Alfonso Senra 86
15680
981 680 081
Fax: 981 680 081


GARCÍA RAÑA, Mª BEATRIZ
Lugar de Igrexa. Santa Cruz de Montaos
15689
981 681 147
Fax: 981 681 147


LIÑARES STOLLE, Mª JESÚS
Alfonso Senra 139
15680
981 680 737
Fax : 981 680 737


MARIÑO GARCÍA, Mª DEL PILAR
Avenida de José Antonio 20
15680
981 680 708


PAN COLLAZO, DOLORES JOSEFA
Mesón do Vento 117, Ardemil
15689
981 692 740
Fax: 981 692 740