TRANSPARENCIA

Image
En cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno o Concello de Ordes, a través da súa sede electrónica,  pon en marcha o PORTAL DE TRANSPARENCIA que favorece o acceso á información pública, consolidando así os dereitos dos cidadáns ao dotarlles dun sistema de control, coñecemento e vixilancia sobre a súa actividade e a dos seus entes dependentes.
 
< Anterior   Siguiente >